Wprowadzenie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych ukierunkowuje rozwój transportu na najbliższe dekady. Transformacja transportowa ma być zrealizowana w oparciu o pojazdy zasilane paliwami alternatywnymi, w szczególności energią elektryczną. To właśnie pojazdy elektryczne mają zmienić wizerunek Polski w najbliższych latach – z jednej strony przyczynić się do poprawy jakości powietrza w miastach, a z drugiej stymulować rozwój gospodarczy i zwiększać bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Jednym z elementów realizacji ustawy jest tworzenie przez jednostki samorządu terytorialnego strategii rozwoju elektromobilności. Cel główny strategii rozwoju elektromobilności stanowi minimalizowanie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wdrażanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie publicznym. Finalnym efektem realizacji strategii powinna być poprawa komfortu jakości życia mieszkańców, dzięki wdrożeniu nowych rozwiązań i systemów, a także poprawie jakości atmosfery i zmniejszenie hałasu.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie opracowania strategii dla Państwa samorządów.