AMT Partner sp. z o.o. oferuje swoje doświadczenie klientom zainteresowanym uzyskaniem wsparcia na realizację projektów w ramach:

 1. programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej:
  • transgranicznych (Polska – Słowacja, Czechy – Polska, Polska – Saksonia, Brandenburgia – Polska, Meklemburgia – Pomorze Przednie – Brandenburgia – Polska, Południowy Bałtyk, Litwa – Polska),
  • transnarodowych (Region Morza Bałtyckiego, Europa Środkowa),
  • programu międzyregionalnego (Interreg Europa).
 2. programów Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa:
  1. Polska – Białoruś – Ukraina,
  2. Polska – Rosja.

Zapraszamy do konsultacji Państwa planów inwestycyjnych i do współpracy!