Ministerstwo Zdrowia prowadzi nabór wniosków dla szpitali w ramach projektu pozakonkursowego Dostępność Plus dla zdrowia, Działanie 5.2 Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Cel naboru

Program przewiduje wsparcie grantowe na poprawę dostępności szpitali w zakresie architektonicznym, cyfrowym, komunikacyjnym i organizacyjnym dla osób ze szczególnymi potrzebami. Zakres możliwych działań definiuje Standard Dostępności.

Kto może się ubiegać o wsparcie

Szpitale III stopnia, szpitale ogólnopolskie, szpitale onkologiczne lub pulmonologiczne oraz szpitale pediatryczne w ramach Systemu Podstawowego Szpitalnego Zabezpieczenia Świadczeń Opieki Zdrowotnej, które mają podpisaną umowę z NFZ

Inne ważne informacje

  • Nabór ma charakter otwarty i będzie trwać do momentu wyczerpania alokacji
  • Wysokość alokacji w naborze: 36,6 mln zł
  • Maksymalna wartość projektu: 2 mln zł, minimalna wartość projektu: 0,5 mln zł (nie jest wymagany wkład własny)
  • Okres realizacji projektu: od 12 do 18 miesięcy

Serdecznie zapraszamy do współpracy!