AMT Partner sp. z o.o. wyróżnia doświadczenie w doradztwie europejskim dla podmiotów z sektora ochrony zdrowia. Nasze wsparcie przełożyło się na sukces aplikacyjny licznych szpitali i placówek branży medycznej, a pozyskanie środków na niezbędne inwestycje umożliwiło ich szybszy rozwój i rozwiązanie problemów infrastrukturalnych!

W związku ze zbliżającymi się naborami projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz regionalnych programów operacyjnych, zachęcamy do współpracy i wspólnej identyfikacji źródeł finansowania państwa pomysłów.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!