Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków do działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne;
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego
  • regionalne dyrekcje ochrony środowiska

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące poprawy jakości środowiska miejskiego poprzez

  • rekultywację i remediację terenów zdegradowanych,
  • rozwój terenów zielonych,
  • opracowywanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia działań rekultywacyjnych.

Nabór potrwa do 30 września 2016 r.