Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków do działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Kto może składać wnioski?

  •  jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne;
  •  podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego;

Dofinansowanie mogą otrzymać:

  • projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM,
  • projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej realizowane w regionach lepiej rozwiniętych (woj. mazowieckie) w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM do 10 000 RLM.

Alokacja środków w konkursie to 2 miliardy złotych!

Nabór potrwa do 28 lutego 2017 r.

Zapraszamy do współpracy i kontaktu w celu oceny szans aplikacyjnych Państwa przedsięwzięcia.