23 marca 2023 rozpocznie się konkurs o nazwie „Kredyt na innowację technologiczną”, który realizowane będzie w ramach Priorytetu 2 FENG „Środowisko sprzyjające innowacjom” w formie tzw. premii technologicznej. Podmiotowy kredyt to tak właściwie dotacja, dzięki której przedsiębiorcy sektora MŚP są w stanie pokryć aż do 70% kosztów kwalifikowanych!

Termin naboru:

Nabór wniosków będzie prowadzony w I kwartale 2023 r.

Ogłoszenie naboru: 9 marca 2023 r.

Rozpoczęcie naboru: 23 marca 2023 r.

Zakończenie naboru: 31 maja 2023 r.

Wnioskodawca:

O wsparcie starać będą się mogły przedsiębiorstwa z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, naturalnie te, które prowadzą działalność na terenie Polski.

Poziom dofinansowania:

Uzyskana dotacja jest w stanie pokryć aż do 70% kosztów kwalifikowanych projektu, zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027).

https://www.parp.gov.pl/mapa-pomocy-regionalnej-dla-polski

Na jakie inwestycje można uzyskać dofinansowanie oraz na co je przeznaczyć?

Inwestycja ma polegać na wdrożeniu własnej lub zakupionej nowej technologii, której uruchomienie posłuży produkcji nowoczesnych czy też ulepszonych produktów, procesów lub usług.

Z kredytu technologicznego można skorzystać m.in. na:

 • zakup nieruchomości;
 • nabycie lub wytworzenie środków trwałych, (transport, montaż i uruchomienie);
 • zakup robót i materiałów budowlanych (w celu budowy, rozbudowy, adaptacji budynków, budowli lub ich części);
 • koszty uzyskiwania patentów
 • zakup wartości niematerialnych i prawnych,
 • koszty najmu, dzierżawy gruntów, budynków i budowli lub ich części
 • wydatki ponoszone na usługi doradcze (studia, analizy, projekty techniczne, itp.)

Jak aplikować?

 1. Złożenie do banku komercyjnego wniosku o udzielenie kredytu technologicznego
 2. Złożenie do BGK wniosku o dofinansowanie (po otrzymaniu promesy kredytowej lub podpisaniu umowy warunkowej kredytu).
 3. Po pozytywnej ocenie formalnej wniosku przez BGK i merytorycznej przez Panel Ekspertów, bank przyznaje promesę premii technologicznej
 4. Podpisanie umów: z bankiem komercyjnym na kredyt technologiczny oraz z BGK na dofinansowanie
 5. Wypłata premii technologicznej w trakcie realizacji projektu, rozliczenie projektu.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu w sprawie opracowania dokumentacji aplikacyjnej!