Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach działania 6.2 Bony na cyfryzację VI osi priorytetowej: Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Celem konkursu jest wdrożenie przez MŚP technologii cyfrowych w związku z koniecznością dokonania zmian procesów, sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa w warunkach epidemii chorób zakaźnych u ludzi, w szczególności pandemii COVID-19, lub wzmocnienia odporności na wypadek kolejnych podobnych kryzysów wywołanych stanem epidemii.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

  • zakup usług programistycznych lub/i zakup oprogramowania gotowego, w tym w formie licencji (z wyłączeniem standardowego oprogramowania biurowego czy księgowego) w celu opracowania lub wprowadzenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent obligatoryjny projektu;
  • zakup środków trwałych, w tym maszyn i urządzeń, sprzętu komputerowego lub związanego z przesyłem lub magazynowaniem danych, środków niskocennych, lub/i zakup usług doradczych (w tym branżowych, technologicznych, biznesowych, prawnych) lub/i zakup usług szkoleniowych w celu wdrożenia rozwiązania cyfryzacyjnego – komponent fakultatywny projektu

Kto może otrzymać dofinansowanie?

  • Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Maksymalna wartość projektu

  • 300 000 PLN

Poziom dofinansowania

  • do 85%

Termin naboru

  • Wnioski przyjmowane są do 20 października 2021 r.

Zapraszamy do wspólnej realizacji Państwa zamierzeń inwestycyjnych!