Od 1999 roku skutecznie doradzamy podmiotom z sektora publicznego i biznesu.
Sprawdź naszą ofertę!
Sprawdź naszą ofertę dla podmiotów publicznych
Sprawdź jak możemy pomóc w rozwoju Twojej firmy
Oferta dla sektora publicznego
Oferta dla przedsiębiorców
Sektor publiczny
Administracja i samorząd
Ochrona zdrowia
Edukacja
Kultura
Transport
Środowisko
Energetyka
Instytucje społeczne
Administracja i samorząd
Ochrona zdrowia
Edukacja
Kultura
Transport
Środowisko
Energetyka
Instytucje społeczne
Administracja i samorząd
To właśnie na współpracy z lokalnymi samorządami oparty jest sukces naszej firmy. Doświadczenia w doradztwie dla samorządów sięgające 1999 roku pomogły nam stać się regionalnym liderem i z sukcesem wspierać jednostki samorządu terytorialnego w sprawnym i skutecznym pozyskiwaniu środków zewnętrznych, opracowywaniu kluczowych dokumentów strategicznych, czy realizacji ambitnych procesów, jak rewitalizacja, czy ograniczanie niskiej emisji. Nasza oferta dla samorządu obejmuje profesjonalne przygotowanie dokumentów aplikacyjnych (wnioski aplikacyjne, studia wykonalności), rozliczanie projektów, opracowywanie dokumentów strategicznych (strategie rozwoju, plany gospodarki niskoemisyjnej, programy rewitalizacji), jak również stałą współpracę i wspólne poszukiwanie możliwości rozwoju i finansowania pomysłów naszych Klientów.
Przykładowe realizacje
Plany gospodarki niskoemisyjnej:
Nasze doświadczenie pozwoliło nam na wypracowanie skutecznego i sprawnego modelu opracowania tego wymagającego dokumentu dla gmin kilkutysięcznych ale też dla dużych miast.
Dokumenty strategiczne:
Specyfika lokalna poszczególnych gmin i miast nauczyła nas indywidualnego traktowania problemów i wyzwań stojących przed samorządami, a także dedykowanego podejścia w procesie sporządzania dokumentów tj. strategie rozwoju, plany rozwoju lokalnego, programy rewitalizacji, itp.
Ochrona zdrowia
Wieloletnie doświadczenie we współpracy z podmiotami z sektora ochrony zdrowia pozwoliło nam na wypracowanie modelu efektywnej współpracy i skuteczności w aplikacjach o środki dotacyjne i pozadotacyjne. Wspieramy naszych klientów w pozyskiwaniu środków na inwestycje w infrastrukturę, zakup sprzętu, czy realizację programów profilaktycznych. Profesjonalnie prowadzimy przez proces aplikacji o fundusze zewnętrzne, czy ich rozliczania, a nasze wsparcie ma charakter kompleksowy i obejmuje takie produkty, jak studium wykonalności, biznes plan, czy wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami.
Przykładowe realizacje
Wdrażanie systemów e-zdrowia:
Wielokrotnie realizowaliśmy proces aplikacji, jak i rozliczania projektów dotyczących wdrażania technologii informatycznych w podmiotach ochrony zdrowia. Nasi kliencie otrzymali od nas wsparcie od pomysłu na projekt do momentu jego pomyślnego rozliczenia.
Rozwój infrastruktury placówek ochrony zdrowia:
Jesteśmy specjalistami w dziedzinie pozyskiwania środków na rozwój i dostosowanie oddziałów szpitali do rosnących wymogów prawa, jak i potrzeb współczesnej medycyny. Wspieraliśmy naszych Klientów w trakcie modernizacji ich obiektów, jak i zakupie specjalistycznego sprzętu medycznego.
Edukacja
Nasze wsparcie kierujemy do szkół, przedszkoli i innych podmiotów sektora edukacji. Oferujemy kompleksową opiekę od koncepcji do uzyskania dofinansowania. Doradzamy zarówno w projektach infrastrukturalnych, jak i projektach „miękkich”. Wspieramy naszych Klientów w przygotowaniu pełnej dokumentacji aplikacyjnej, jak i wszystkich niezbędnych opracowań i analiz.
Przykładowe realizacje
Modernizacje obiektów edukacyjnych:
Ostatnie lata w historii naszej firmy to pogłębianie wiedzy w dziedzinie skutecznego wsparcia samorządów i podmiotów edukacyjnych. Wspieramy naszych klientów na etapie od pomysłu do ich rozliczenia.
Podnoszenie kompetencji uczniów:
Fundusze europejskie dają ogromne możliwości podnoszenia jakości nauczania w szkołach. Nasze wsparcie umożliwia zdobycie funduszy zewnętrznych na dodatkową edukację uczniów, jak i podnoszenie kompetencji nauczycieli.
Kultura
W naszej ofercie znajduje się wiele produktów dla instytucji związanych z kulturą, a duże doświadczenie we współpracy z Klientami z tego sektora sprawia, że nasze produkty są idealnie dopasowane do potrzeb. Profesjonalnie prowadzimy przez proces aplikacji o fundusze zewnętrzne i ich rozliczania, a nasze wsparcie ma charakter kompleksowy i obejmuje takie produkty, jak studium wykonalności, czy wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami. Wspieramy także naszych partnerów w pozyskiwaniu środków pozadotacyjnych, czy sporządzaniu niezbędnych planów i analiz.
Przykładowe realizacje
Rozwój instytucji kultury:
Posiadamy bogate doświadczenie we współpracy z instytucjami kultury, wspierając je w zdobywaniu funduszy na rozwój ich infrastruktury i oferty, jak również wspólnie wdrażając i rozliczając takie przedsięwzięcia.
Ochrona zabytków:
Naszych klientów wspieramy w zakresie pozyskania środków na ochronę i restaurację obiektów zabytkowych, a dzięki temu przywrócenie ich do pełnej świetności i umożliwienie nadania nowych funkcji.
Transport
Jako zespół doradców posiadamy doświadczenie w realizacji wielu projektów z dziedziny transportu dotyczących rozwoju sieci drogowej, zakupu taboru, czy realizacji węzłów transportowych. Obok opieki w trakcie aplikacji o fundusze zewnętrzne i kompleksowego opracowania dokumentacji aplikacyjnej można na nas polegać w zakresie przygotowania analiz i prognoz ruchu, czy analiz kosztów i korzyści.
Przykładowe realizacje
Budowa i przebudowa dróg:
Od gminnych traktów po drogi krajowe – nasze wsparcie dotyczyło dotąd licznych szlaków komunikacyjnych na obszarze całego kraju. Znamy specyfikę poszczególnych typów inwestycji i potrafimy dopasować nasze doradztwo do wymagań Klienta.
Tworzenie szlaków ekologicznych i turystycznych:
Nasze doradztwo wielokrotnie dotyczyło wsparcia Klientów we wdrażaniu pomysłów z zakresu rozwoju dróg rowerowych i pieszych w celu utworzenia nowych szlaków turystycznych i przyrodniczych, zwiększając atrakcyjność tych obszarów w oczach odwiedzających.
Środowisko
Sektor ochrony środowiska należy do najintensywniej wspieranych przez fundusze unijne i pomocowe. Nasza oferta zapewnia kompleksową pomoc w wykorzystaniu tego potencjału i zdobycie środków na planowane inwestycje związane z ochroną środowiska, czy oszczędnością energii. Zapewniamy profesjonalne przygotowanie studium wykonalności, wniosku o dofinansowanie i innych opracowań. Ponadto, posiadamy doświadczenie w realizacji planów gospodarki niskoemisyjnej, czy raportów środowiskowych.
Przykładowe realizacje
Inwestycje wodno-kanalizacyjne:
Zapewniamy kompleksowe wsparcie gmin i spółek wodno-kanalizacyjnych w realizacji ich zamierzeń inwestycyjnych. Dzięki dużemu doświadczeniu w tej dziedzinie gwarantujemy sprawną i skuteczną współpracę zarówno przy inwestycjach w sieć czy na oczyszczalniach.
Plany gospodarki niskoemisyjnej:
Współpraca z nami gwarantuje uzyskanie planów, które cechować będzie rzetelność, przejrzystość i zgodność z wymaganiami prawa. Staną się one przydatnymi narzędziami w realizacji Państwa planów inwestycyjnych, jak i ułatwią pozyskanie środków zewnętrznych.
Energetyka
Nasze doświadczenia opierają się zarówno na współpracy z najważniejszymi operatorami na rynku energii, jak i lokalnymi przedsiębiorstwami energetycznymi. Sprawia to, że nasze doradztwo zawsze jest dopasowane do potrzeb Klienta. Wspieramy również samorządy w opracowaniu dokumentów strategicznych z dziedziny energetyki.
Przykładowe realizacje
Projekt rozwoju sieci ciepłowniczej dla lokalnego zakładu energetyki cieplnej:
Naszych klientów prowadzimy od pomysłu na rozwój miejskiej sieci ciepłowniczej po znalezienie właściwej formuły aplikacji.
Dokumenty strategiczne z zakresu energetyki:
Nasze doświadczenia obejmują plany gospodarki niskoemisyjnej, czy plany zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla naszych Partnerów.
Instytucje społeczne
Nasze doradztwo obejmuje również sektor pozarządowy. Pomagamy przygotować niezbędne opracowania i dokumenty i z sukcesem ubiegać się o dofinansowanie zewnętrzne dla działalności dla inicjatyw społecznych. Nasze wsparcie ma charakter kompleksowy i zapewnia opiekę na całym etapie aplikacji.
Przykładowe realizacje
Edukacja:
Formy szkolne i pozaszkolne edukacji wspierają rozwój młodych ludzi a tym samym rozwój całej społeczności lokalnej.

Biznes
Przedsiębiorcy
Deweloperzy
Ochrona zdrowia
Edukacja
Transport
Środowisko
Energetyka
Organizacje pozarządowe
Przedsiębiorcy
Deweloperzy
Ochrona zdrowia
Edukacja
Transport
Środowisko
Energetyka
Organizacje pozarządowe
Przedsiębiorcy
Doświadczenia w doradztwie sięgające 1999 roku zaowocowało szeroką grupą zadowolonych klientów sektora biznesowego, od początkujących przedsiębiorców rozwijających swój pomysł na firmę po rynkowych liderów, powierzających nam doradztwo w zakresie dofinansowania kluczowych z ich punktu widzenia inwestycji. Nasze doradztwo zawsze dopasowane jest do potrzeb klienta, a pakiet dokumentów, które oferujemy obejmuje m.in. biznes plany, studia wykonalności, analizy, strategie itp.
Przykładowe realizacje
Dofinansowanie dla przedsiębiorstw:
Naszemu wsparciu doradczemu sukces aplikacyjny mierzony bezzwrotnym dofinansowaniem zawdzięczają nasi liczni klienci biznesowi. Doświadczenie w pozyskiwaniu środków zarówno z krajowych, jak i regionalnych programów operacyjnych sprawiają, że jesteśmy godnym zaufania partnerem w rozwoju firmy.
Środki pozadotacyjne dla przedsiębiorstw:
Fundusze unijne i pomocowe to nie tylko dotacje, ale i inne instrumenty finansowe. Status partnera Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich w programie JESSICA w perspektywie 2007-2013 pozwolił nam na zdobycie unikalnego doświadczenia w tym zakresie, które może stać się Państwa atutem w obecnej perspektywie finansowej.
Deweloperzy
Nasze wsparcie doradcze pozwala na realizację planów inwestycyjnych, których finansowanie było dotąd niepewne. Szeroki pakiet usług, który oferujemy, pozwala na skuteczne pozyskanie środków dotacyjnych i pozadotacyjnych dla dynamicznego rozwoju planowanej infrastruktury.
Przykładowe realizacje
Dofinansowanie dla przedsiębiorstw:
Naszemu wsparciu doradczemu sukces aplikacyjny mierzony bezzwrotnym dofinansowaniem zawdzięczają nasi liczni klienci biznesowi. Doświadczenie w pozyskiwaniu środków zarówno z krajowych, jak i regionalnych programów operacyjnych sprawiają, że jesteśmy godnym zaufania partnerem w rozwoju firmy.
Środki pozadotacyjne dla przedsiębiorstw:
Fundusze unijne i pomocowe to nie tylko dotacje, ale i inne instrumenty finansowe. Status partnera Funduszu Rozwoju Obszarów Miejskich w programie JESSICA w perspektywie 2007-2013 pozwolił nam na zdobycie unikalnego doświadczenia w tym zakresie, które może stać się Państwa atutem w obecnej perspektywie.
Ochrona zdrowia
Wieloletnie doświadczenie we współpracy z podmiotami z sektora ochrony zdrowia pozwoliło nam na wypracowanie modelu efektywnej współpracy i skuteczności w aplikacjach o środki dotacyjne i pozadotacyjne. Wspieramy naszych klientów w pozyskiwaniu środków na inwestycje w infrastrukturę, zakup sprzętu, czy realizację programów profilaktycznych. Profesjonalnie prowadzimy przez proces aplikacji o fundusze zewnętrzne, czy ich rozliczania, a nasze wsparcie ma charakter kompleksowy i obejmuje takie produkty, jak studium wykonalności, biznes plan, czy wniosek aplikacyjny wraz z załącznikami.
Przykładowe realizacje
Wdrażanie systemów e-zdrowia:
Wielokrotnie realizowaliśmy proces aplikacji, jak i rozliczania projektów dotyczących wdrażania technologii informatycznych w podmiotach ochrony zdrowia. Nasi kliencie otrzymali od nas wsparcie od pomysłu na projekt do momentu jego pomyślnego rozliczenia.
Rozwój infrastruktury placówek ochrony zdrowia:
Jesteśmy specjalistami w dziedzinie pozyskiwania środków na rozwój i dostosowanie oddziałów szpitali do rosnących wymogów prawa, jak i potrzeb współczesnej medycyny. Wspieraliśmy naszych Klientów w trakcie modernizacji ich obiektów, jak i zakupie specjalistycznego sprzętu medycznego.
Edukacja
Nasze wsparcie kierujemy do szkół, przedszkoli i innych podmiotów sektora edukacji. Oferujemy kompleksową opiekę od koncepcji do uzyskania dofinansowania. Wspieramy naszych Klientów w przygotowaniu pełnej dokumentacji aplikacyjnej, jak i wszystkich niezbędnych opracowań i analiz.
Przykładowe realizacje
Modernizacje obiektów edukacyjnych:
: Ostatnie lata w historii naszej firmy to pogłębianie wiedzy w dziedzinie skutecznego wsparcia podmiotów edukacyjnych. Wspieramy naszych klientów na etapie od pomysłu do ich rozliczenia.
Rozwój przedszkoli:
Fundusze europejskie dają ogromne możliwości inwestowania w infrastrukturę przedszkoli. Pozwalają na rozwój tej gałęzi biznesu
Transport
Jako zespół doradców posiadamy doświadczenie w realizacji wielu projektów z dziedziny transportu dotyczących wsparcia przedsiębiorstw transportowych. Obok opieki w trakcie aplikacji o fundusze zewnętrzne i kompleksowego opracowania dokumentacji aplikacyjnej, czy biznes planów, można na nas polegać w zakresie przygotowania analiz i prognoz.
Przykładowe realizacje
Zakup taboru:
Nasi klienci dzięki wsparciu otrzymanemu w ramach instrumentów dotacyjnych i pozadotacyjnych zyskali możliwość modernizacji i rozwoju swojego taboru na skalę w stopniu wcześniej nieosiągalnym. Prawidłowo przygotowana i umotywowana aplikacja stanowiła klucz do tego sukcesu.

Środowisko
Sektor ochrony środowiska należy do najintensywniej wspieranych przez fundusze unijne i pomocowe. Nasza oferta zapewnia kompleksową pomoc w wykorzystaniu tego potencjału i zdobycie środków na planowane inwestycje związane z ochroną środowiska, czy oszczędnością energii. Zapewniamy profesjonalne przygotowanie studium wykonalności, biznesu planu, wniosku o dofinansowanie i innych opracowań. Ponadto, posiadamy doświadczenie w realizacji dokumentacji środowiskowej.
Przykładowe realizacje
Inwestycje wodno-kanalizacyjne:
Zapewniamy kompleksowe wsparcie spółek wodno-kanalizacyjnych w realizacji ich zamierzeń inwestycyjnych. Dzięki dużemu doświadczeniu w tej dziedzinie gwarantujemy sprawną i skuteczną współpracę.

Energetyka
Nasze doświadczenia opierają się zarówno na współpracy z najważniejszymi operatorami na rynku energii, jak i lokalnymi przedsiębiorstwami energetycznymi. Sprawia to, że nasze doradztwo zawsze jest dopasowane do potrzeb Klienta.
Przykładowe realizacje
Projekt rozwoju sieci ciepłowniczej dla lokalnego zakładu energetyki cieplnej:
Naszego klienta poprowadziliśmy od pomysłu na rozwój miejskiej sieci ciepłowniczej, poprzez znalezienie właściwej formuły aplikacji o środki z Regionalnego Programu Operacyjnego, aż po skuteczne rozliczenie projektu.
Odnawialne źródła energii:
Posiadamy doświadczenie we wdrażaniu razem z partnerami publicznymi, biznesowymi i społecznymi systemów produkcji odnawialnej energii i pozyskiwaniu wsparcia na ten cel.
Organizacje pozarządowe
Nasze doradztwo obejmuje również sektor pozarządowy. Pomagamy przygotować niezbędne opracowania i dokumenty i z sukcesem ubiegać się o dofinansowanie zewnętrzne dla działalności dla inicjatyw społecznych. Nasze wsparcie ma charakter kompleksowy i zapewnia opiekę na całym etapie aplikacji.
Przykładowe realizacje
Turystyka:
Wspólnie z przedsiębiorcami i lokalnymi organizacjami turystycznymi zdobywamy fundusze na realizacje celów biznesowych w zakresie promocji produktu turystycznego i rozwoju oferty turystycznej.

O FIRMIE

Firma AMT Partner Sp. z o.o. istnieje od 1999 roku i zajmuje wysoką pozycję na rynku usług doradczych.

W naszej ofercie znajduje się kompleksowa aplikacja o środki, zarządzanie projektami wraz z rozliczaniem dotacji, jak również opracowanie studiów wykonalności, biznesplanów, wniosków aplikacyjnych, strategii i planów, dokumentów w zakresie ochrony środowiska, raportów i analiz.

JESTEŚMY LIDEREM

Naszą wysoką pozycję na rynku potwierdziły wyniki ostatniego ogólnopolskiego rankingu firm doradczych magazynu „Fundusze Europejskie”.

Firma AMT Partner sklasyfikowana została na pozycji lidera firm doradczych w województwie pomorskim, zarówno pod względem liczby dofinansowanych projektów, jak i łącznej wartości dotacji.

POTWIERDZONA SKUTECZNOŚĆ

Ponad 450 realizowanych przez nas projektów zostało zakwalifikowanych do dofinansowania na kwotę przekraczającą 2,3 mld zł!

Jakość naszej dokumentacji potwierdzają wyniki. W ramach 74 rozstrzygniętych konkursów osiągnęliśmy 100% skuteczności, umożliwiając wszystkim naszym Klientom uzyskanie dotacji.

AKTUALNOŚCI

ZAUFALI NAM

 

Przedsiębiorcy

 

Szpitale i jednostki ochrony zdrowia

 

Jednostki samorządu terytorialnego

 

Podmioty sektora nauki

 

Przedsiębiorstwa komunalne

 

Zarządcy dróg krajowych, wojewódzkich
i powiatowych

 

Muzea i instytucje kultury

 

Jednostki administracji rządowej
i spółki Skarbu Państwa

 

Stowarzyszenia, fundacje,
kościoły i związki wyznaniowe