W związku ze zbliżającą się możliwością uzyskania wsparcia na przedsięwzięcia dotyczące gospodarki wodno-ściekowej poza aglomeracjami wodno-ściekowymi w planowanym na I kwartał 2022 naborze w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, informujemy, że jednym z obowiązkowych załączników do wniosku o przyznanie pomocy jest analiza efektywności kosztowej – specjalistyczny dokument prezentujący najważniejsze finansowe i ekonomiczne aspekty inwestycji.

Nasi specjaliści posiadają bogate doświadczenie w opracowywaniu profesjonalnych analiz finansowo-ekonomicznych, pomogą Państwu również w przygotowaniu kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej do przedmiotowego naboru, w tym w przygotowaniu wniosku o przyznanie pomocy.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!