Pomimo trudnych czasów i szczególnej miary wyzwań stojących przed samorządami, początek nowego roku to moment, w którym warto zrobić przegląd dokumentów strategicznych gminy. Okres obowiązywania wielu z nich, z racji zakończonej dekady i pięciolecia, upłynął w 2020 roku i wymagają one zastąpienia przez nowy dokument, który umożliwi skuteczne wdrażanie nowej perspektywy funduszy europejskich. Wybrane dokumenty (np. programy rewitalizacji) trzeba poddać procesowi ewaluacji śródokresowej.

Planując aktualizację dokumentów strategicznych warto założyć, ze czas opracowania wielu z nich może się znacząco wydłużyć. W ostatnim czasie wprowadzone zostały zmiany w prawie, które wydłużają procedury ich opracowania i nakładają na samorząd dodatkowe obowiązki konsultacyjne.

Doradcy AMT Partner sp. z o.o. korzystając ze swojego bogatego doświadczenia poprowadzą Państwa przez proces aktualizacji oraz tworzenia nowych dokumentów strategicznych. Zapraszamy do kontaktu w sprawie m.in.:

  • strategii rozwoju,
  • programów ochrony środowiska,
  • gminnych programów rewitalizacji,
  • planów gospodarki nieskoemisyjnej,
  • strategii rozwiązywania problemów społecznych,
  • programów opieki nad zabytkami.

Zapraszamy do kontaktu pod nr tel. 58 341 33 35 w. 25, lub poprzez formularz kontaktowy.