Zarząd Województwa Pomorskiego uchwałą nr 430/447/23 w dniu 20 kwietnia 2023 r. przyjął pierwszy Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie projektów w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Priorytet 2. Fundusze europejskie dla zielonego Pomorza

 • Działanie 2.1. Efektywność energetyczna

Nabór: listopad 2023 – luty 2024

Wnioskodawcy: Informacje zostaną uzupełnione w późniejszym terminie.

 • 2.13. Gospodarka o obiegu zamkniętym

Nabór: grudzień 2023 – marzec 2024  

Wnioskodawcy: sektor publiczny, sektor prywatny

Priorytet 3. Fundusze europejskie dla mobilnego Pomorza

 • 3.1. Mobilność miejska

Nabór: listopad 2023 – luty 2024  

Wnioskodawcy: sektor publiczny, sektor prywatny

Priorytet 4. Fundusze europejskie dla lepiej połączonego Pomorza

 • 4.2. Tabor kolejowy

Nabór: 28.04.2023 – 19.05.2023  

Wnioskodawcy: Województwo Pomorskie

Priorytet 5. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFS+)

 • 5.1. Rynek pracy

Nabór: 15.06.2023 – 29.06.2023  

Wnioskodawca: Pomorska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

 • 5.2. Rynek pracy – projekty powiatowych urzędów pracy

Nabór: 29.05.2023 – 12.06.2023

Wnioskodawcy: sektor publiczny

 • 5.7. Edukacja przedszkolna

Nabory: sierpień 2023 – styczeń 2024

Wnioskodawcy: sektor publiczny, sektor prywatny

 • 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa

Nabory: wrzesień 2023 – grudzień 2023

Wnioskodawcy: sektor publiczny, sektor prywatny

 • 5.11. Aktywne włączenie społeczne

Nabór: Sierpień 2023 – Wrzesień 2023

Wnioskodawcy: sektor publiczny, sektor prywatny

 • 5.13. Rozwój ekonomii społecznej

Nabór: sierpień 2023 – wrzesień 2023

Wnioskodawcy: Organizacje społeczne i związki wyznaniowe

Priorytet 6. Fundusze europejskie dla silnego społecznie Pomorza (EFRR)

 • 6.1. Infrastruktura edukacji przedszkolnej

Nabór: listopad 2023 – styczeń 2024

Wnioskodawcy: sektor publiczny, sektor prywatny

 • 6.2. Infrastruktura edukacji włączającej i zawodowej

Nabór: listopad 2023 – grudzień 2023

Wnioskodawcy: sektor publiczny, sektor prywatny

 • 6.10. Infrastruktura kultury

Nabór: październik 2023 – listopad 2023

Wnioskodawcy: sektor publiczny

Priorytet 9. Priorytet pomocy technicznej (EFRR)

 • 9.1. Pomoc Techniczna EFRR

Nabór: 25.07.2023 – 21.08.2023

Wnioskodawcy: Województwo Pomorskie

Serdecznie zapraszamy do kontaktu!