Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił kolejny nabór wniosków do działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Kto może składać wnioski?

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne;
  • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego
  • regionalne dyrekcje ochrony środowiska

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Przedmiotem konkursu jest dofinansowanie projektów, dotyczących poprawy jakości środowiska miejskiego poprzez rekultywację i remediację terenów zdegradowanych.

Alokacja środków w naborze: 200 000 000,00 złotych

Nabór potrwa do 14 lipca 2017 r.