Jesteśmy skutecznymi partnerami w zakresie opracowania dokumentacji do zintegrowanych projektów rewitalizacyjnych.

W związku z trwającymi do 26 maja 2017 r. naborami do poddziałań:

  • 6.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa,
  • 6.2.2 Rozwój usług społecznych,
  • 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, serdecznie zapraszamy samorządy do współpracy w zakresie przygotowania dokumentacji aplikacyjnej dla wskazanych poddziałań, jak również dla całości projektów zintegrowanych.

Oferujemy opracowanie wniosków aplikacyjnych, studiów wykonalności, analiz finansowych i innych niezbędnych dokumentów.

Zachęcamy do kontaktu i współpracy!