Author Archives: amtpartner

Dotacje unijne na projekty z zakresu redukcji emisyjności gospodarki

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Program Operacyjny Infrastruktura Read more …

Dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu dystrybucji ciepła i chłodu

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków do działania 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Read more …

Możliwość otrzymania dotacji dla projektów z zakresu opieki nad dziećmi do lat 3 na Pomorzu

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego planuje ogłoszenie naboru wniosków w ramach Read more …

Nabór wniosków dla projektów z zakresu poprawy jakości środowiska miejskiego

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków do działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Read more …

Dofinansowanie dla projektów z zakresu edukacji przedszkolnej

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego planuje ogłoszenie naboru wniosków w ramach Read more …

Środki na kompleksową termomodernizację obiektów użyteczności publicznej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadzi nabór wniosków do poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Read more …

Dotacje z programu Polska-Rosja 2014-2020 – zapraszamy do współpracy!

W związku z możliwością uzyskania wsparcia z funduszy europejskich w Read more …

Skorzystaj z wsparcia z w ramach programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej i Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa!

AMT Partner sp. z o.o. oferuje swoje doświadczenie klientom zainteresowanym Read more …

Wsparcie dla inwestycji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ogłosił nabór wniosków do działania 11.3 Read more …

Nabór projektów z zakresu gospodarki odpadami

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ogłosił nabór wniosków do działania 11.2 Read more …