Author Archives: amtpartner

Dotacje na projekty z zakresu rozwoju sieci ciepłowniczej

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ogłosił nabór wniosków w ramach działania Read more …

Ostatnia szansa na dofinansowanie inwestycji wodno-ściekowych ze środków PROW 2014-2020

Od 9 września 2019 r. składać będzie można wnioski o Read more …

Wsparcie samorządów w opracowaniu strategii rozwoju elektromobilności

Wprowadzenie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych ukierunkowuje rozwój transportu Read more …

Wsparcie poprawy efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków Read more …

Ogłoszono nowy nabór projektów z zakresu gospodarki odpadami na terenie miast

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił kolejny nabór Read more …

Pożyczka rewitalizacyjna wsparciem dla inwestycji w pomorskich miastach

Zachęcamy do ubiegania się o preferencyjną pożyczkę na przedsięwzięcia rewitalizacyjne Read more …

Wsparcie procesu opracowania strategii rozwoju elektromobilności

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu GEPARD II Read more …

Ogłoszono nabór wniosków o dotację na zwiększanie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw

Agencja Rozwoju Pomorza ogłosiła nabór wniosków w ramach poddziałania 1.1.1 Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Read more …

Dotacja unijna na projekty z zakresu redukcji emisji

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ogłosił nabór wniosków w ramach działania 10.4 Redukcja emisji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Read more …

Szansa na dofinansowanie instalacji OZE w województwie warmińsko-mazurskim

Podmioty z województwa warmińsko-mazurskiego mają szansę na dofinansowanie projektów ze Read more …