Aktualności

Dwa miliardy złotych na projekty z zakresu gospodarki wodno-ściekowej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków do działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Read more …

Oferta współpracy dla podmiotów z sektora ochrony zdrowia

AMT Partner sp. z o.o. wyróżnia doświadczenie w doradztwie europejskim Read more …

Dofinansowanie dla podmiotów z sektora kultury

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór wniosków do działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Read more …

Dotacje dla projektów z zakresu redukcji emisji

Zarząd Województwa Pomorskiego ogłosił 2 nabory wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 10.4 Redukcja emisji RPO WP 2014-2020.

 

Read more …

Nabór wniosków dla projektów z zakresu poprawy jakości środowiska miejskiego

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków do działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Read more …